Language of document :

Žaloba podaná dne 16. července 2010 - Allgeier v. FRA

(Věc F-58/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Timo Allgeier (Vídeň, Rakousko) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáty)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro základní práva

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušení rozhodnutí žalované, kterým nevyhověla stížnosti na obtěžování podanou žalobcem. Zadruhé rozhodnutí, že žalobce se stal obětí obtěžování ze strany svých nadřízených a náhrada majetkové a nemajetkové újmy.

Návrhové žádání žalobce

zrušení rozhodnutí Agentury Evropské unie pro základní práva ze dne 16. října 2009, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobce, v rozsahu, ve kterém neuznává, že se stal obětí obtěžování ze strany M. a A., a v případě nutnosti, zrušení rozhodnutí ze dne 6. dubna 2010, kterým byla zamítnuta stížnost;

rozhodnutí o tom, že se žalobce stal obětí obtěžování ze strany M. a A., a o nezbytných disciplinárních důsledcích, nebo podpůrně (i) zahájení nového správního šetření, které bude spravedlivé, nezávislé a nestranné, a vytvoření skupiny odborníků, která toto šetření provede, a (ii) přijetí všech nezbytných opatření s cílem umožnit spravedlivé šetření bez nátlaku a ovlivňování;

uložení náhrady majetkové újmy žalobce, předběžně vyčíslené na 71 823,23 eur;

přiznání 85 000 eur jako náhradu nemajetkové újmy za způsob, jakým bylo celé řízení vedeno a jakým bylo přijato rozhodnutí;

uložit FRA náhradu nákladů řízení.

____________