Language of document :

Kanne 16.7.2010 - Allgeier v. FRA

(Asia F-58/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Timo Allgeier (Wien, Itävalta) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ensinnäkin sen vastaajan päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin kantajan tekemän kiusaamista koskevan kantelun käsittelemättä jättämisestä. Toiseksi sen toteaminen, että kantaja on joutunut esimiestensä kiusaamisen kohteeksi, ja aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaaminen.

Vaatimukset

Perusoikeusviraston 16.10.2009 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan väitteet siltä osin kuin siinä ei todettu, että kantaja oli joutunut M:n ja A:n kiusaamisen kohteeksi, on kumottava, ja 6.4.2010 tehty päätös, jolla hylättiin valitus, on tarvittaessa kumottava,

on todettava se, että kantaja on joutunut M:n ja A:n kiusaamisen kohteeksi, ja se, mitkä ovat tarpeelliset kurinpidolliset seuraamukset, tai vaihtoehtoisesti (i) on suoritettava uusi hallinnollinen tutkimus, joka on tasapuolinen, riippumaton ja puolueeton, ja perustettava asiantuntijaryhmä, joka suorittaa tämän hallinnollisen tutkimuksen ja (ii) on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tutkimus on tasapuolinen ja että siihen ei kohdistu mitään mahdollista painostusta tai häiriötekijää,

kantajalle aiheutunut aineellinen vahinko, jonka määräksi on väliaikaisesti arvioitu 71 823,23 euroa, on korvattava,

kantajalle on maksettava 85 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutunut tavasta, jolla menettely on suoritettu ja jolla päätökseen on päädytty, ja

perusoikeusvirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________