Language of document :

2010 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje Allgeier prieš FRA

(Byla F-58/10)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Timo Allgeier (Viena, Austrija), atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche

Atsakovė: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, atsakovės sprendimo nenagrinėti ieškovo pateikto skundo dėl priekabiavimo panaikinimas. Antra, pripažinimas, kad ieškovas buvo savo vadovų priekabiavimo auka ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimas.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2009 m. spalio 16 d. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros sprendimą atmesti ieškovo reikalavimus tiek, kiek juo nepripažįstama, kad jis buvo M. ir A. priekabiavimo auka ir prireikus panaikinti 2010 m. balandžio 6 d. Sprendimą atmesti skundą.

Pripažinti, kad jis buvo M. ir A. priekabiavimo auka, ir nustatyti reikiamas drausmines pasekmes; nepatenkinus šio reikalavimo: i) pradėti naują administracinį tyrimą, kuris būtų teisingas, nepriklausomas ir nešališkas, sukuriant šio tyrimo veiksmus atliekančių ekspertų komisiją ir ii) priimti visas reikalingas priemones siekiant atlikti teisingą tyrimą be bet kokio galimo spaudimo ar kišimosi.

Priteisti apeliantui turtinės žalos atlyginimą, preliminariai įvertintą 823 23 eurais.

Priteisti 85 000 eurų moralinės žalos, atsiradusios dėl būdo, kuriuo buvo vykdyta visa procedūra ir priimtas sprendimas, atlyginimą.

Priteisti iš FRA bylinėjimosi išlaidas.

____________