Language of document :

Rikors ippreżentat fis-16 ta' Lulju 2010 - Allgeier vs FRA

(Kawża F-58/10)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrent: Timo Allgeier (Vjenna, l-Awstrija) (rappreżentanti: L. Levi u M. Vandenbussche, avukati)

Konvenuta: Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

Suġġett

L-ewwel nett, l-annullament tad-deċiżjoni tal-konvenuta li ma tilqax l-ilment dwar fastidju mressaq mir-rikorrent. It-tieni nett, rikonoxximent li r-rikorrent kien vittma ta' fastidju min-naħa tas-superjuri tiegħu u, kumpens għal dannu materjali u morali subit.

Talbiet tar-rikorrent

l-annullament tad-deċiżjoni tal-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali, tas-16 ta' Ottubru 2009, li tiċħad l-ilmenti tar-rikorrenti inkwantu ma tirrikonoxxix li huwa kien vittma ta' fastidju min-naħa ta' M u ta' A u, jekk neċessarju, l-annullament tad-deċiżjoni tas-6 ta' April 2010 li tiċħad l-ilment;

ir-rikonoxximent li huwa kien vittma ta' fastidju min-naħa ta' M u ta' A u l-konsegwenzi dixxiplinari neċessarji; jew, sussidjarjament, (i) il-ftuħ ta' investigazzjoni amministrattiva ġdida, xierqa, indipendenti u imparzjali bil-ħolqien ta' bord ta' esperti għat-twettiq tal-investigazzjoni amministrattiva u (ii) l-adozzjoni tal-miżuri neċessarji kollha sabiex ikun hemm investigazzjoni xierqa mingħajr ebda pressjoni jew inteferenzi;

il-kumpens tal-fastidju psikoloġiku subit mir-rikorrent, li huwa provviżorjament ikkalkolat għal EUR 71 823.23;

l-għoti ta' EUR 85 000 bħala kumpens għal fastidju psikoloġiku li jirriżulta mill-mod kif twettqet il-proċedura kollha u kif ittieħdet id-deċiżjoni;

li FRA tiġi kkundannata għall-ispejjeż.

____________