Language of document :

Acțiune introdusă la 16 iulie 2010 - Allgeier/FRA

(Cauza F-58/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Timo Allgeier (Viena, Austria) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

În primul rând, anularea deciziei pârâtei de a nu da curs plângerii pentru hărțuire formulate de reclamant. În al doilea rând, recunoașterea faptului că reclamantul a fost victima unei forme de hărțuire din partea superiorilor săi și acordarea unei despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Agenției pentru Drepturi Fundamentale din 16 octombrie 2009 prin care au fost respinse solicitările reclamantului în măsura în care nu este recunoscut faptul că acesta a fost victima unei forme de hărțuire din partea domnului M. și a domnului A. și, în cazul în care este necesar, anularea deciziei din 6 aprilie 2010 prin care a fost respinsă reclamația acestuia;

recunoașterea faptului că reclamantul a fost victima unei forme de hărțuire din partea domnului M. și a domnului A. și adoptarea măsurilor disciplinare necesare; sau, în subsidiar, (i) inițierea unei noi anchete administrative, echitabile, independente și imparțiale și crearea unui grup de experți pentru efectuarea anchetei administrative și (ii) adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a permite efectuarea unei anchete echitabile care să nu fie supusă niciunei posibile presiuni sau ingerințe;

despăgubirea prejudiciului material suferit de reclamant, evaluat în mod provizoriu la suma de 71 823,23 EUR;

acordarea unei sume de 85 000 EUR pentru repararea prejudiciului moral cauzat de modul în care s-a desfășurat întreaga procedură și de decizia adoptată;

obligarea FRA la plata cheltuielilor de judecată.

____________