Language of document :

Tožba, vložena 16. julija 2010 - Allgeier proti FRA

(Zadeva F-58/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Timo Allgeier (Dunaj, Avstrija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, v kateri je odločila, da ne bo nadaljevala postopka v zvezi s pritožbo, ki jo je vložila tožeča stranka. Drugič, ugotovitev, da so tožečo stranko njeni nadrejeni nadlegovali, ter povračilo premoženjske in nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Agencije za temeljne pravice z dne 16. oktobra 2009, s katero je bil zahtevek T. Allgeiera zavrnjen, ker ni bilo ugotovljeno, da je bil žrtev nadlegovanja, ki sta ga izvajala gospoda M. in A., naj se razglasi za nično in, če je treba, razglasitev ničnosti odločbe z dne 6. aprila 2010, s katero je bila pritožba zavrnjena.

ugotovi naj se, da je bil žrtev nadlegovanja, ki sta ga izvajala gospoda M. in A., ter sprejmejo naj se potrebni disciplinski ukrepi; ali, podredno, (i) začne naj se nova pravična, neodvisna in nepristranska upravna preiskava s skupino strokovnjakov, ki jo bodo vodili, in (ii) sprejmejo naj se potrebni ukrepi za pravično preiskavo brez morebitnih pritiskov in motenj;

plača naj se odškodnina za premoženjsko škodo, nastalo tožeči stranki, in sicer približno 71.823,23 EUR;

odobri naj se 85.000 EUR kot odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki je nastala s tem, kako je bil voden postopek in kako je bila sprejeta odločba;

Agenciji za temeljne pravice naj se naloži plačilo stroškov.

____________