Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

5. května 2010

Věc F‑70/09

Vladimir Nikolčov

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání sporu z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se V. Nikolčov, smluvní zaměstnanec Komise od 1. října 2008 do 15. ledna 2009 a poté od 16. ledna 2009 úředník téhož orgánu, domáhá, aby jako místo jeho přijetí do zaměstnání byla stanovena Sofie (Bulharsko), a dále aby mu byly přiznány denní příspěvky podle článků 92 a 25 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, jakož i článku 10 přílohy VII služebního řádu úředníků Evropské unie po dobu trvání jeho zkušební doby, prodloužené o jeden měsíc.

Rozhodnutí: Věc F‑70/09, Nikolčov v. Komise, se vyškrtne z rejstříku Soudu. Konstatuje se, že žalobce vzal svou žalobu zpět, včetně části týkající se nákladů řízení. Konstatuje se, že Komise stanoví za místo původu žalobce Sofii (Bulharsko) se zpětnou účinností od roku 2009 a uhradí žalobci náklady na stěhování z tohoto města, pokud žalobce splní ostatní podmínky uložené v článku 9 přílohy VII služebního řádu úředníků. Komise uhradí žalobci paušální částku 2 500 eur určenou k částečné úhradě jeho nákladů. Žalobce ponese zbývající část svých nákladů. Komise ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 69 a 74)