Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI A DOUA
A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

5 mai 2010


Cauza F‑70/09


Vladimir Nikolchov

împotriva

Comisiei Europene

„Soluționare amiabilă la inițiativa Tribunalului — Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Nikolchov, agent contractual în cadrul Comisiei în perioada 1 octombrie 2008-15 ianuarie 2009, apoi funcționar în cadrul aceleiași instituții din data de 16 ianuarie 2009, solicită, pe de o parte, stabilirea locului său de recrutare la Sofia (Bulgaria) și, pe de altă parte, acordarea diurnei în temeiul articolelor 92 și 25 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și al articolului 10 din anexa VII la Statutul funcționarilor Uniunii Europene pe durata stagiului acestuia, la care se adaugă o lună

Decizia: Dispune radierea cauzei F‑70/09, Nikolchov/Comisia, din registrul Tribunalului. Ia act de desistarea reclamantului, inclusiv în materie de cheltuieli de judecată. Ia act de faptul că se va stabili de Comisie locul de origine al reclamantului la Sofia (Bulgaria) cu efect retroactiv din 2009 și se vor rambursa cheltuielile de mutare ale reclamantului din acest oraș, sub rezerva îndeplinirii de către reclamant a celorlalte condiții stabilite la articolul 9 din anexa VII la Statutul funcționarilor. Comisia îi plătește reclamantului suma forfetară de 2 500 de euro, cu titlu de contribuție la cheltuielile de judecată ale acestuia. Reclamantul suportă restul cheltuielilor de judecată efectuate. Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată.


Sumarul ordonanței

Funcționari — Acțiune — Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice — Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69 și 74)