Language of document : ECLI:EU:F:2010:39

SKLEP PREDSEDNIKA DRUGEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 5. maja 2010

Zadeva F‑70/09

Vladimir Nikolchov

proti

Evropski komisiji

„Sporazumna rešitev spora na predlog Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero V. Nikolchov, pogodbeni uslužbenec Komisije od 1. oktobra 2008 do 15. januarja 2009, nato uradnik iste institucije od 16. januarja 2009, predlaga, po eni strani, določitev Sofije (Bolgarija) kot kraja njegove zaposlitve in, po drugi strani, prejemanje dnevnice v skladu s členoma 92 in 25 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije ter členom 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropske unije med poskusno dobo, podaljšano za en mesec.

Odločitev:      Zadeva Nikolchov proti Komisiji (F‑70/09) se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Ugotovi se, da tožeča stranka odstopi od tožbe, vključno s stroški. Ugotovi se, da bo Komisija kot kraj izvora tožeče stranke določila Sofijo (Bolgarija) z retroaktivnim učinkom od leta 2009 in tožeči stranki povrnila stroške preselitve iz navedenega mesta, če tožeča stranka izpolnjuje druge zahteve iz člena 9 Priloge VII h Kadrovskim predpisom za uradnike. Komisija izplača tožeči stranki pavšalni znesek 2500 EUR za pokritje dela njenih stroškov. Tožeča stranka nosi preostanek svojih stroškov. Komisija nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 69 in 74)