Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTTENS ANDEN AFDELING

5. maj 2010

Sag F­94/09

Vladimir Nikolchov

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse af tvisten på Personalerettens initiativ — slettelse«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Vladimir Nikolchov, kontraktansat ved Kommissionen i perioden fra den 1. oktober 2008 til den 15. januar 2009, og derefter tjenestemand ved samme institution fra den 16. januar 2009, i det væsentligste har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 29. juli 2009, hvorved han fik afslag på tildeling af dagpenge i forbindelse med hans anden tiltrædelse af tjenesten i henhold til artikel 10, stk. 2, i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Udfald: Sag F­94/09, Nikolchov mod Kommissionen, slettes af Personalerettens register. Det noteres, at sagsøgeren hæver sagen, herunder påstanden om sagsomkostninger. Kommissionen betaler en del af sagsøgerens omkostninger i form af et engangsbeløb på 2 500 EUR. Sagsøgeren bærer i øvrigt sine egne omkostninger. Kommissionen bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd — søgsmål — mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten — slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og74)