Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

TARNAUTOJŲ TEISMO ANTROSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2010 m. gegužės 5 d.

Byla F‑94/09

Vladimir Nikolchov

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo V. Nikolchov, Komisijoje nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. sausio 15 d. dirbęs sutartininkas, nuo 2009 m. sausio 16 d. šioje institucijoje dirbantis pareigūnas, iš esmės prašo panaikinti 2009 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimą atsisakyti skirti jam, antrą kartą pradėjus eiti pareigas, Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 2 dalyje numatytus dienpinigius.

Sprendimas: Byla F‑94/09, Nikolchov prieš Komisiją išbraukiama iš Tarnautojų teismo registro. Patvirtinta, kad ieškovas atsisako savo ieškinio, įskaitant reikalavimus, susijusiuosius su bylinėjimosi išlaidomis. Komisija sumoka ieškovui fiksuoto dydžio 2 500 eurų sumą daliai pastarojo bylinėjimosi išlaidų padengti. Ieškovas padengia likusią bylinėjimosi išlaidų dalį. Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai — Ieškinys — Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme — Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 ir 74 straipsniai)