Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. dubna 2010 - de Britto Patricio-Dias v. Komise

(Věc F-4/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přidělení - Opětovné zařazení - Zájem služby - Vztah mezi platovou třídou a pracovním místem - Práva obhajoby - Odůvodnění"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o opětovném zařazení žalobce

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Jorgemu de Britto Patricio-Diasovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 69, 21.3.2009, s. 54.