Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 15. april 2010 - de Britto Patricio-Dias mod Kommissionen

(Sag F-4/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - placering - omplacering - tjenestens interesse - overensstemmelse mellem lønklasse og stilling - ret til forsvar - begrundelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Massaux)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at omplacere sagsøgeren

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Jorge de Britto Patricio-Dias betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 69 af 21.3.2009, s. 54.