Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. aprilli 2010. aasta otsus - Britto Patricio-Dias versus komisjon

(kohtuasi F-4/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Teisele ametikohale määramine - Teenistuse huvid - Palgaastme vastavus ametikohale - Kaitseõigused - Põhjendamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Massaux)

Kostja: komisjon (esindajad: C. Berardis-Kauser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega hageja määrati teisele ametikohale

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Jorge de Britto Patricio-Dias'elt.

____________

1 - ELT C 69, 21.3.2009, lk 54.