Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. április 15-i ítélete - Britto Patricio-Dias kontra Bizottság

(F-4/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Beosztás - Újrabeosztás - Szolgálati érdek - A beosztás és a besorolási fokozat közötti megfelelés - Védelemhez való jog - Indokolás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Massaux ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Berardis-Kayser és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes újrabeosztásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék J. de Britto Patricio-Diast kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 69., 2009.3.21., 54. o.