Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums - de Britto Patricio-Dias/Komisija

(lieta F-4/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Atkārtota iecelšana amatā - Dienesta intereses - Pakāpes un amata saskaņotība - Tiesības uz aizstāvību - Pamatojums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Massaux, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs tika atkārtoti iecelts amatā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

de Britto Patricio-Dias atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 69, 21.03.2009., 54. lpp.