Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 aprilie 2010 - de Britto Patricio-Dias/Comisia

(Cauza F-4/09)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Repartizare - Schimbare a repartizării - Interesul serviciului - Corespondenţă între grad şi post - Dreptul la apărare - Motivare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Massaux, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de schimbare a repartizării reclamantului

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Îl obligă pe domnul de Britto Patricio-Dias la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 69, 21.3.2009, p. 54