Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. apríla 2010 - de Britto Patricio-Dias/Komisia

(vec F-4/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Pridelenie - Zmena miesta pridelenia - Záujem služby - Zhoda medzi platovou triedou a pracovným miestom - Právo na obranu - Odôvodnenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jorge de Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o zmene miesta pridelenia žalobcu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán de Britto Patricio-Dias je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 69, 21.3.2009, s. 54.