Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 15 april 2010 - de Britto Patricio-Dias mot kommissionen

(Mål F-4/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tjänsteplacering - Ändrad tjänsteplacering - Avdelningens intresse - Överensstämmelse mellan lönegrad och tjänst - Rätten till försvar - Motivering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Massaux)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om ändrad tjänsteplacering för sökanden.

Domslut

Talan ogillas.

Jorge de Britto Patricio-Dias ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 69, 21.3.2009, s. 54.