Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. dubna 2010 - Matos Martins v. Komise

(Věc F-2/07)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Výzva k vyjádření zájmu - Výběrové řízení - Předvýběrové testy - Přístup k dokumentům"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: José Carlos Matos Martins (Brusel, Belgie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé zrušení rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu ze dne 27. února 2006, kterým byly stanoveny výsledky předvýběrových testů smluvních zaměstnanců (EU 25), zadruhé zrušení rozhodnutí nezařadit žalobce do databáze uchazečů, kteří v těchto testech uspěli, a zatřetí odstranění následků výběrového řízení.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

José Carlos Matos Martins ponese vlastní náklady řízení s výjimkou nákladů na pobyt a cestu vynaložených z důvodu nahlížení do dokumentů jeho advokátem dne 30. března, 1. dubna a 21. července 2009 v soudní kanceláři Soudu.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady vynaložené Josém Carlosem Matos Martinsem uvedené v bodě 2 výše.

____________

1 - Úř. věst. C 56, 10.3.2007, s. 43.