Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. aprilli 2010. aasta otsus -Matos Martins versus komisjon

(kohtuasi F-2/07)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Osalemiskutse - Valikumenetlus - Eelvaliku testid - Juurdepääs dokumentidele)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: José Carlos Matos Martins (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada esiteks EPSO 27. veebruari 2006. aasta otsus, millega kinnitati lepinguliste töötajate (EL 25) eelvaliku testide tulemused, teiseks otsus, millega hagejat ei kantud neid teste läbinud kandidaatide andmebaasi, ning kolmandaks valikumenetluse järgnevad etapid

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Matos Martinsi kohtukulud tema enda kanda, välja arvatud tema advokaadi elamis- ja sõidukulud, mis on seotud dokumentidega tutvumisega Üldkohtu kantseleis 30. märtsil, 1. aprillil ja 21. juulil 2009.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja eespool punktis 2 nimetatud Matos Martinsi kohtukulud.

____________

1 - ELT C 56, 10.3.2007, lk 43.