Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.4.2010 - Matos Martins v. komissio

(Asia F-2/07)1

(Henkilöstö - Sopimussuhteiset toimihenkilöt - Kiinnostuksenilmaisupyyntö - Valintamenettely - Esivalintakokeet - Oikeus tutustua asiakirjoihin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Carlos Matos Martins (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 27.2.2006 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jossa vahvistettiin sopimussuhteisten toimihenkilöiden (EU 25) esivalintakokeiden tulokset, toiseksi sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin kirjaamatta näissä kokeissa hyväksyttyjen hakijoiden tietokantaan, ja kolmanneksi valintamenettelyn jatkotoimenpiteiden kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Matos Martins vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, lukuun ottamatta niitä oleskelu- ja matkakustannuksia jotka ovat aiheutuneet siitä, että hänen asianajajansa on 30.3, 1.4 ja 21.7.2009 tutustunut asiakirjoihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamossa.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Matos Martinsille aiheutuneet 2 kohdassa tarkoitetut kulut.

____________

1 - EUVL C 56, 10.3.2007, s. 43.