Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 aprilie 2010 - Matos Martins/Comisia

(Cauza F-2/07)1

(Funcţie publică - Agenţi contractuali - Apel pentru manifestarea interesului - Procedură de selecţie - Teste de preselecţie - Acces la documente)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: José Carlos Matos Martins (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Anularea, în primul rând, a deciziei EPSO din 27 februarie 2006 prin care se adoptă rezultatele testelor de preselecţie ale agenţilor contractuali (UE 25), în al doilea rând, a deciziei de a nu înregistra reclamantul în baza de date a candidaţilor care au reușit la aceste teste și, în al treilea rând, a procedurilor de selecţie care au urmat.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Matos Martins suportă propriile cheltuieli de judecată, cu excepţia cheltuielilor de ședere și de deplasare efectuate de avocatul său pentru consultarea documentelor la 30 martie, 1 aprilie și 21 iulie 2009, la grefa Tribunalului.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de domnul Matos Martins menţionate la punctul 2) de mai sus.

____________

1 - JO C 56, 10.3.2007, p. 43.