Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 15 april 2010 - Matos Martins mot kommissionen

(Mål F-2/07)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Inbjudan att anmäla intresse - Urvalsförfarande - Förberedande urvalsprov - Tillgång till handlingarna i ärendet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Carlos Matos Martins (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Ogiltigförklaring i första hand av EPSO:s beslut av den 27 februari 2006 att fastställa resultaten på de förberedande urvalsproven för kontraktsanställda (UE 25), i andra hand av beslutet att inte registrera sökanden i databasen med sökanden som klarat de förberedande urvalsproven och i tredje hand av det fortsatta urvalsförfarandet.

Domslut

Talan ogillas.

Matos Martins ska bära sin rättegångskostnad, förutom de kostnader som uppkommit för resa och uppehälle med anledning av att Matos Martins advokat den 30 mars, den 1 april och den 21juli 2009 tagit del av handlingar hos personaldomstolens kansli.

Europeiska kommissionen ska bära sin rättegångskostnad och ersätta de kostnader för Matos Martins som anges i punkt 2 ovan.

____________

1 - ) EUT C 56, 10.3.2007, s.43.