Language of document :

Žaloba podaná dne 1. dubna 2010 - Bombín Bombín v. Komise

(Věc F-22/10)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Luis María Bombín Bombín (Řím, Itálie) (zástupce: R. Pardo Pedernera, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí Evropské Komise, vydané v odpověď na stížnost žalobce, poskytnout finanční náhradou místo za 29 dnů pouze za 12 dnů nahromaděné dovolené, kterou si žalobce až do okamžiku zahájení volna z osobních důvodů nevybral.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropské Komise vydané dne 4. ledna 2010 poskytnout a vyplatit žalobci finanční náhradu pouze za 12 dnů;

poskytnout žalobci (pro účely výpočtu týkajícího se finanční náhrady) veškeré dny dovolené (celkem 29 dnů), jež nahromadil a až do okamžiku zahájení volna z osobních důvodů nevybral;

ohledně nákladů žalobce nepředložil žádné návrhové žádání, neboť považuje rozhodnutí Soudního dvora v projednávané věci za významné pro účastníky, kteří oba jednají v dobré víře, a protože v této věci není žádost o náhradu nákladů odůvodněná.

____________