Language of document :

Sag anlagt den 1. april 2010 - Bombín Bombín mod Kommissionen

(Sag F-22/10)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Luis María Bombín Bombín (Rom, Italien) (ved abogado R. Pardo Pedernera)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Europa-Kommissionens afgørelse som svar på sagsøgerens klage, hvorved der kun indrømmes økonomisk kompensation for 12 feriedage og ikke for de 29 optjente feriedage, som han endnu ikke havde afholdt på det tidspunkt, hvor han påbegyndte sin orlov.

Sagsøgerens påstande

Europa-Kommissionens afgørelse af 4. januar 2010, hvorved sagsøgeren kun fik anerkendt og udbetalt økonomisk kompensation for 12 feriedage, annulleres.

-    Sagsøgeren indrømmes (med hensyn til beregning og efterfølgende økonomisk kompensation) alle de feriedage (i alt 29 dage), der var optjent ret til, og som han endnu ikke havde afholdt på det tidspunkt, hvor han påbegyndte sin orlov.

-    Sagsøgeren nedlægger ingen påstand for så vidt angår sagsomkostningerne, idet han er af den opfattelse, at Personalerettens afgørelse af denne sag er væsentlig for begge parter, der begge er i god tro, hvilket ikke begrunder en påstand herom.

____________