Language of document :

1. aprillil 2010 esitatud hagi - Bombín Bombín versus komisjon

(kohtuasi F-22/10)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Luis María Bombín Bombín (Rooma, Itaalia) (esindaja: advokaat R. Pardo Pedernera)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja kaebuse alusel tehtud Euroopa Komisjoni otsus, milles määratakse hüvitis üksnes 12 ja mitte 29 puhkusepäeva eest, millele hagejal oli õigus tekkinud ja mida ta ei olnud isiklikel põhjustel puhkusele mineku hetkel ära kasutanud.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Komisjoni 4. jaanuari 2010. aasta otsus, millega määrati ja maksti hagejale välja hüvitis üksnes 12 päeva eest;

tuvastada, et hagejal on (arvutamise ja vastava hüvitise tarvis) õigus kõigile puhkusepäevadele (kokku 29 päeva), millele tal oli õigus tekkinud ja mida ta ei olnud isiklikel põhjustel puhkusele mineku hetkel ära kasutanud;

kohtukulude osas ei esita hageja ühtegi nõuet, kuna ta leiab, et käesoleva asja lahendamine Üldkohtu poolt on kasulik mõlemale heausksele poolele ning asi ei õigusta kohtukulusid puudutavate nõuete esitamist.

____________