Language of document :

Kanne 1.4.2010 - Bombín Bombín v. komissio

(Asia F-22/10)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Luis María Bombín Bombín (Rooma, Italia) (edustaja: asianajaja R. Pardo Pedernera)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastauksena kantajan valitukseen tehdyn Euroopan komission sen päätöksen kumoaminen, jossa myönnetään rahallinen korvaus lomapäivistä, joita kantajalle oli kertynyt ja joita hän ei ollut käyttänyt ennen virkavapauden alkua, vain 12 päivän eikä 29 päivän osalta.

Vaatimukset

Euroopan komission 4.1.2010 tehty se päätös on kumottava, jolla kantajalle myönnettiin ja maksettiin rahallinen korvaus vain 12 päivän osalta

Kantajalle on tunnustettava (laskemista varten ja rahalliseen korvaukseen liittyen) oikeus kaikkiin hänelle kertyneisiin lomapäiviin (yhteensä 29 päivää), joita hän ei ollut käyttänyt ennen hänelle myönnetyn virkavapauden alkua

kantaja ei ole esittänyt oikeudenkäyntikulujen osalta mitään vaatimuksia, koska hän katsoo, että asian ratkaiseminen virkamiestuomioistuimessa on asianosaisten, jotka molemmat toimivat vilpittömässä mielessä, kannalta tärkeää ja että asiassa ei ole perusteltua esittää tältä osin vaatimuksia.

____________