Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 1. aprīlī - Bombín Bombín/Komisija

(lieta F-22/10)

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luis María Bombín Bombín (Roma, Itālija) (pārstāvis - R. Pardo Pedernera, abogado)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, kas pieņemts, atbildot uz prasītāja sūdzību, un ar kuru prasītājam piešķirta finansiāla kompensācija tikai par 12, nevis 29 atvaļinājuma dienām, ko viņš bija nopelnījis, bet vēl nebija izmantojis pirms došanās atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 4. janvāra lēmumu, ar kuru prasītājam ir piešķirta un izmaksāta finansiāla kompensācija tikai par 12 dienām;

(aprēķināšanai un ar to saistītajai finansiālajai kompensācijai) atzīt prasītāja tiesības uz visu atvaļinājumu (kopā 29 dienām), ko viņš bija nopelnījis, bet vēl nebija izmantojis pirms došanās atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ;

prasītājs neizvirza prasījumus par tiesāšanās izdevumu piespriešanu, jo uzskata, ka Civildienesta tiesas nolēmums ir svarīgs abiem lietas dalībniekiem, kas darbojas labticīgi, un šajā lietā nav pamata prasīt tiesāšanās izdevumu piespriešanu.

____________