Language of document :

Tožba, vložena 1. aprila 2010 - Bombín Bombín proti Komisiji

(Zadeva F-22/10)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Luis María Bombín Bombín (Rim, Italija) (zastopnik: R. Pardo Pedernera, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije kot odgovor na ugovor tožeče stranke, s katero se ji prizna denarno nadomestilo le za 12 dni in ne za 29 dni dopusta, ki ji pripada in ki ga še ni vzela ob nastopu dopusta iz osebnih razlogov.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Evropske komisije z dne 4. januarja 2010, s katero se je tožeči stranki priznalo in izplačalo denarno nadomestilo samo za 12 dni, naj se razglasi za nično.

Tožeči stranki naj se prizna (zaradi izračuna in z njim povezanega denarnega nadomestila) vse dni njenega dopusta (skupaj 29 dni), ki ji pripada in ki ga ni vzela ob nastopu dopusta iz osebnih razlogov.

Tožeča stranka glede stroškov ne daje predlogov, ker meni, da je odločitev, ki jo bo Sodišče za uslužbence izdalo v tej zadevi, za stranki, obe dobroverni, pomembna in v zadevi niso upravičeni predlogi glede stroškov.

____________