Language of document :

Talan väckt den 1 april 2010 - Bombín Bombín mot kommissionen

(Mål F-22/10)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Luis María Bombín Bombín (Rom, Italien) (ombud: advokaten R. Pardo Pedernera)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut, till svar på sökandens klagomål, att endast medge sökanden ekonomisk ersättning för 12 dagar och inte för de 29 semesterdagar som han hade tjänat in och ännu inte tagit ut vid tidpunkten då han påbörjade sin tjänstledighet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 4 januari 2010 att endast medge och betala ut ekonomisk ersättning till sökanden för 12 dagar, och

tillerkänna sökanden (för beräkningen och den sammanhängande ekonomiska ersättningen) samtliga semesterdagar (sammanlagt 29 dagar) som han hade tjänat in och ännu inte tagit ut vid tidpunkten då han påbörjade sin tjänstledighet.

I fråga om rättegångskostnader framställer sökanden inget yrkande. Han anser nämligen att personaldomstolens avgörande av detta mål är viktigt för parterna, varav båda är i god tro, och att det i detta fall inte är motiverat att framställa ett yrkande om rättegångskostnader.

____________