Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. aprilli 2010. aasta otsus - Angelidis versus parlament

(Kohtuasi F-104/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Vaba töökoht - Ametisse nimetamise otsuse tühistava kohtuotsuse täitmine - Uus teade vaba ametikoha kohta - Õiguspärane ootus - Ametnike õigus ametikohal edasijõudmisele - Võrdne kohtlemine - Hea halduse põhimõte - Hoolitsemiskohustus - Ilmne hindamisviga - Võimu kuritarvitamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Angel Angelidis (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: C. Burgos ja S. Seyr)

Ese

Esiteks tühistada vaba ametikoha teade nr 12564 Euroopa Liidu sisepoliitika peadirektoraadi direktori ametikoha - Direktsioon D Euroopa Parlamendi eelarveküsimuste direktoraat, ning sellest teatest lähtuv värbamismenetlus. Teiseks tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur sisepoliitika peadirektoraadi eelarveküsimuste direktori ametikohale ning nimetati sellele kohale üks teine kandidaat. Kolmandaks nõue hüvitada hagejal tekkinud mittevaraline ja varaline kahju ning nimetada ta direktori teenistusastmele ad personam

Resolutsioon

Mõista Euroopa Parlamendilt A. Angelidise kasuks välja summa 1000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Parlamendi kohtukulud tema enda kanda ning ühtlasi mõista talt välja üks kolmandik A. Angelidise kohtukuludest.

Jätta A. Angelidise kanda kaks kolmandikku tema enda kohtukuludest.

____________

1 - ELT C 44, 21.2.2009, lk 77.