Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.4.2010 - Angelidis v. parlamentti

(Asia F-104/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Avoin työpaikka - Nimityspäätöksen kumoavan tuomion täytäntöönpano - Uusi ilmoitus avoimesta virasta - Perusteltu luottamus - Periaate, jonka mukaan virkamiehellä on oikeus odottaa uralla etenemistä - Yhdenvertainen kohtelu - Hyvän hallinnon periaate - Huolenpitovelvollisuus - Ilmeinen arviointivirhe - Harkintavallan väärinkäyttö)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: C. Burgos ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Avointa työpaikkaa koskeva ilmoitus nro 12564, joka liittyi Euroopan parlamentin unionin sisäpolitiikan pääosaston - osasto D, budjettiasiat, johtajan viran täyttämiseen, ja palvelukseenottomenettely, joka tällä ilmoituksella aloitettiin, on kumottava. Päätös, jolla sisäpolitiikan pääosaston budjettiasioiden johtaja nimitettiin, ja päätös hylätä kantajan samaa virkaa koskeva hakemus, on kumottava. Kantajalle aiheutetun henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus ja vaatimus, jonka mukaan kantaja on ad personam nimitettävä johtajan palkkaluokkaan

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentti velvoitetaan maksamaan Angel Angelidisille 1 000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan parlamentti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja yhdestä kolmasosasta Angel Angelidisin oikeudenkäyntikuluja.

Angel Angelidis vastaa kahdesta kolmasosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 44, 21.2.2009, s. 77.