Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (2. tanács) 2010. április 15-i ítélete - Angelidis kontra Parlament

(F-104/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - tisztviselők - Álláshely-üresedés - Kinevezési határozatot megsemmisítő ítélet végrehajtása - Új álláshirdetés - Jogos bizalom - A tisztviselők szakmai előmenetelhez való joga - Egyenlő bánásmód - A gondos ügyintézés elve - Gondoskodási kötelezettség - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - hatáskörrel való visszaélés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: É. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: C. Burgos és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészről az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóságnak az Európai Parlament költségvetési ügyeivel foglalkozó D. igazgatósága igazgatói beosztásának betöltésére vonatkozó 12564. sz. álláshirdetés megsemmisítése, valamint az e hirdetés alapján indult felvételi eljárás megsemmisítése. Másrészt a felperesnek az Unió belső politikáival foglalkozó főigazgatóság költségvetési ügyekkel foglalkozó igazgatóságának igazgatói beosztására beadott jelentkezését elutasító és ugyanezen beosztásra más jelöltet kinevező határozatnak a megsemmisítése. Végül a felperes által elszenvedett nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése iránti kérelem, és neki "ad personam" igazgatói fokozatba történő kinevezése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Parlamentet, hogy fizessen Angel Angelidisnek 1000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Parlament maga viseli saját költségeit és viseli Angel Angelidis költségeinek egyharmadát.

Angel Angelidis maga viseli saját költségeinek kétharmadát.

____________

1 - HL C 44., 2009.2.21., 77. o.