Language of document :

2010 m. balandžio 15 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Angelidis prieš Parlamentą

(Byla F-104/08)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Laisva darbo vieta - Sprendimo, kuriuo panaikinamas sprendimas dėl paskyrimo, vykdymas - Naujas pranešimas apie laisvą darbo vietą - Teisėti lūkesčiai - Pareigūnų karjeros principas - Vienodas požiūris - Gero administravimo principas - Rūpestingumo pareiga - Akivaizdi vertinimo klaida - Piktnaudžiavimas įgaliojimais)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Angel Angelidis (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato É. Boigelot

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas C. Burgos ir S. Seyr

Dalykas

Pirma, Pranešimo Nr. 12564 apie laisvas Europos Sąjungos vidaus politikos generalinio direktorato, Direktorato D: biudžeto reikalų direktoriaus pareigas bei šiuo pranešimu pradėtos įdarbinimo procedūros panaikinimas. Antra, sprendimo atmesti ieškovo kandidatūrą į Vidaus politikos generalinio direktorato biudžeto reikalų direktoriaus pareigas ir į šį postą paskirti kitą kandidatą, panaikinimas. Galiausiai prašymas atlyginti ieškovo patirtą neturtinę ir turtinę žalą bei paskirti jį į direktoriaus lygio postą "ad personam".

Sprendimo rezoliucinė dalis

Priteisti iš Europos Parlamento 1000 eurų sumą A. Angelidis.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Parlamentas padengia savo ir trečdalį A. Angelidis patirtų bylinėjimosi išlaidų.

A. Angelidis padengia du trečdalius savo bylinėjimosi išlaidų.

____________

1 - OL C 44, 2009 2 21, p. 77.