Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 15. aprīļa spriedums - Angelidis/Parlaments

(lieta F-104/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Amata vakance - Sprieduma, ar ko atcelts lēmums par iecelšanu amatā, izpilde - Jauns paziņojums par vakanci - Tiesiskā paļāvība - Ierēdņu tiesību veidot karjeru princips - Vienlīdzīga attieksme - Labas pārvaldības princips - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Pilnvaru nepareiza izmantošana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Angel Angelidis (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis - É. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - C. Burgos un S. Seyr)

Priekšmets

Pirmkārt, Paziņojuma Nr. 12564 par direktora amata vakanci Savienības iekšējās politikas ģenerāldirekcijā - D direkcija. Budžets, kā arī aizsāktās darbā pieņemšanas procedūras, pamatojoties uz šo paziņojumu, atcelšana. Otrkārt, lēmuma, ar kuru noraidīta prasītāja kandidatūra Iekšējās politikas ģenerāldirekcijas direktora budžeta jautājumos amatam un šajā pašā amatā ir iecelts cits kandidāts, atcelšana. Visbeidzot, prasība atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu, ko prasītājs cietis, un viņa iecelšana direktora pakāpē ad personam

Rezolutīvā daļa:

piespriest Eiropas Parlamentam samaksāt Angelidis EUR 1000;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Parlaments sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina vienu trešdaļu Angelidis tiesāšanās izdevumu;

Angelidis sedz divas trešdaļas savu tiesāšanās izdevumu.

____________

1 - OV C 44, 21.02.2009., 77. lpp.