Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 15 aprilie 2010 - Angelidis/Parlamentul European

(Cauza F-104/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Post vacant - Executarea unei hotărâri de anulare a deciziei de numire - Nou anunţ pentru ocuparea unui post vacant - Încredere legitimă - Principiul vocaţiei la carieră a funcţionarilor - Egalitate de tratament - Principiul bunei administrări - Obligaţie de solicitudine - Eroare vădită de apreciere - Abuz de putere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Angel Angelidis (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: C. Burgos și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea anunțului pentru ocuparea unui post vacant nr. 12564 privind ocuparea postului de director al Direcției Generale Politici Interne ale Uniunii - Direcția D Afaceri Bugetare din cadrul Parlamentului European, precum și a procedurii de recrutare inițiată prin acest anunț. Pe de altă parte, anularea deciziei de a respinge candidatura reclamantului la postul de director privind afacerile bugetare din cadrul Direcției Generale Politici Interne și de numire în acest post a unui alt candidat. În sfârșit, cererea de reparare a prejudiciului moral și material suferit de reclamant și numirea sa în gradul de director "ad personam".

Dispozitivul

Obligă Parlamentul European la plata sumei de 1 000 de euro către domnul Angelidis.

Respinge celelalte capete de cerere.

Parlamentul European suportă propriile cheltuieli de judecată şi o treime din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Angelidis.

Domnul Angelidis suportă două treimi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 44, 21.2.2009, p. 77.