Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 15. aprila 2010 - Angelidis proti Parlamentu

(Zadeva F-104/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Prosto delovno mesto - Izvršitev sodbe s katero je bila odločba o imenovanju razglašena za nično - Nov razpis za prosto delovno mesto - Upravičeno pričakovanje - Načelo upravičenosti uradnikov do kariere - Enako obravnavanje - Načelo dobrega upravljanja - Dolžnost skrbnega ravnanja - Napaka pri presoji - Zloraba pooblastil)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Angel Angelidis (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski Parlament (zastopnika: C. Burgos in S. Seyr, zastopnika)

Predmet

Prvič, razglasitev ničnosti obvestila o prostem delovnem mestu št. 12564 za prosto delovno mesto direktorja Generalne direkcije za notranjo politiko Unije - Direkcija D proračun, ter postopka zaposlitve, začetega na podlagi tega obvestila. Drugič, razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi kandidature tožeče stranke za delovno mesto direktorja proračuna Generalne direkcije za notranjo politiko in o imenovanju drugega kandidata na to delovno mesto. Nazadnje, zahteva za poplačilo nepremoženjske in premoženjske škode, nastale tožeči stranki, in za imenovanje tožeče stranke v naziv direktor "ad personam"

Izrek

1)    Evropskemu parlamentu se naloži, naj A. Angelidisu plača znesek 1000 EUR.

2)    V preostalem se tožba zavrne.

3)    Evropski parlament nosi svoje stroške in tretjino stroškov A. Angelidisa.

4)    A. Angelidis nosi dve tretjini svojih stroškov.

____________

1 - UL C 44, 21.2.2009, str. 77.