Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 март 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-102/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица- Преместване на личните вещи на жалбоподателя - Иск за обезщетение - Явно недопустима жалба - Жалба, явно лишена от всякакво правно основание - Член 94 от Процедурния правилник)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя с предмет, от една страна, обезщетение за твърдяните вреди, претърпени във връзка с преместването на личните му вещи, намиращи се в служебното му жилище в Луанда и, от друга страна, предаването на направените при преместването снимки и унищожаването на всички документи, свързани с тези вещи.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Marcuccio отчасти като явно недопустима и отчасти като явно лишена от всякакво правно.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати съдебните разноски.

Осъжда г-н Marcuccio да възстанови на Съда на публичната служба сумата от 1 500 ЕUR.

____________

1 - ОВ С 55, 07.03.2009 г., стр.52.