Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 25. března 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-102/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Stěhování osobních věcí žalobce - Žaloba o náhradu škody - Zjevně nepřípustná žaloba - Zjevně zcela neopodstatněná žaloba z právního hlediska - Článek 94 jednacího řádu"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Curall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o zamítnutí žádosti žalobce směřující jednak k náhradě škody, která údajně vznikla v důsledku stěhování jeho osobního majetku, který se nacházel v jeho služebním bytě v Luandě, a jednak k předání kopií fotografií pořízených při tomto stěhování a zničení veškeré dokumentace související s tímto majetkem

Výrok usnesení

Žaloba M. Marcuccia se zamítá zčásti jako zjevně nepřípustná a zčásti jako zcela neopodstatněná z právního hlediska.

M. Marcucciovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

M. Marcucciovi se ukládá náhrada částky 1500 eur Soudu.

____________

1 - Úř. věst. C 55, 7.3.2009, s. 52.