Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2010. március 2-i végzése - Marcuccio kontra Bizottság

(F-102/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A felperes személyes vagyontárgyainak elszállítása - Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset - Jogilag nyilvánvalóan teljesen megalapozatlan kereset - Az eljárási szabályzat 94. cikke)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Del Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felperes azon keresetét, amely egyrészt a személyes vagyontárgyainak a luandai szolgálati lakásából történő elszállítása miatt őt állítólagosan ért károk megtérítésére, másrészt ezen elszállítás során készült fényképek másolatainak továbbítására és az e vagyontárgyakra vonatkozó összes irat megsemmisítésére irányul.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék L. Marcuccio keresetét részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék L. Marcucciót kötelezi a költségek viselésére.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi L. Marcucciót, hogy térítsen meg számára 1 500 eurót.

____________

1 - HL C 55., 2009.3.7., 52. o.