Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 25. marta rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-102/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasītāja personīgo lietu pārvešana - Prasība par kaitējuma atlīdzību - Acīmredzami nepieņemama prasība - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība - Reglamenta 94. pants

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, atlīdzināt zaudējumus, kas esot radušies, pārvedot viņa personīgās lietas no viņa dienesta dzīvokļa Luandā [Luanda], un, otrkārt, iesniegt visu šajā dzīvoklī uzņemto fotogrāfiju kopijas un iznīcināt visus ar pārvesto īpašumu saistītos dokumentus

Rezolutīvā daļa:

L. Marcuccio prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

L. Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

L. Marcuccio atlīdzina Civildienesta tiesai EUR 1 500.

____________

1 - OV C 55, 07.03.2009., 52. lpp.