Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 martie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-102/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Mutarea efectelor personale ale reclamantului - Acţiune în despăgubiri - Acţiune vădit inadmisibilă - Acţiune vădit nefondată - Articolul 94 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi C. Berardis-Kayser, agenţi, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului având ca obiect, pe de o parte, repararea pretinsului prejudiciu suferit ca urmare a mutării efectelor sale personale care se găseau în locuinţa de serviciu din Luanda și, pe de altă parte, transmiterea de copii ale fotografiilor făcute cu ocazia acestei mutări și distrugerea înscrisurilor referitoare la aceste efecte

Dispozitivul

Respinge acţiunea formulată de domnul Marcuccio, în parte, ca vădit inadmisibilă, şi, în parte, ca vădit nefondată.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata cheltuielilor de judecată.

Îl obligă pe domnul Marcuccio să restituie Tribunalului suma de 1 500 de euro.

____________

1 - JO C 55, 7. 3. 2009, p 52