Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 25. marca 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-102/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Selitev osebnega premoženja tožeče stranke - Odškodninska tožba - Očitno nedopustna tožba - Očitno pravno neutemeljena tožba - Člen 94 Poslovnika)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je zavrnila zahtevo tožeče stranke, prvič, za povračilo škode, ki naj bi ji nastala pri selitvi osebnega premoženja, ki se je nahajalo v njenem službenem stanovanju v Luandi, in, drugič, za posredovanje kopij fotografij, ki so bile narejene pri tej selitvi, ter uničenje vse dokumentacije, ki se na to premoženje nanaša.

Izrek sklepa

Tožba L. Marcuccia se delno zavrže kot nedopustna, delno pa zavrne kot neutemeljena.

L. Marcucciu se naloži plačilo stroškov.

L. Marcuccio mora Sodišču za uslužbence povrniti stroške v višini 1500 EUR.

____________

1 - UL C 55, 7.3.2009, str. 52.