Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 25 mars 2010 - Marcuccio mot Kommissionen

(Mål F-102/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Flytt av sökandens personliga egendom - Skadeståndstalan - Uppenbart att talan ska avvisas - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund - Artikel 94 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan avseende, å ena sidan, ersättning för skadorna i samband med förflyttningen av personlig egendom från sökandens tjänstebostad i Luanda och, å andra sidan, att kopior av foton tagna i samband med denna flytt ska överlämnas till sökanden och att alla handlingar avseende den egendom som förflyttats ska förstöras.

Avgörande

Luigi Marcuccios talan ogillas eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

Luigi Marcuccio ska ersätta rättegångskostnaderna.

Luigi Marcuccio ska utge ersättning till Tribunalen med 1 500 euro.

____________

1 - ) EUT C 55, 7.3.2009, s. 52.