Language of document :

Žaloba podaná dne 29. ledna 2010 - AC v. Rada

(Věc F-9/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobce: AC (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodriguez a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD13 při povyšování v roce 2009 a uložení povinnosti žalované nahradit nemajetkovou újmu, kterou žalobce utrpěl.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD 13 při povyšování v roce 2009, kteréžto rozhodnutí vyplývá ze sdělení zaměstnancům č. 94/09 ze dne 27. dubna 2009;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;

uložit žalované, aby žalobci uhradil částku pět tisíc eur jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________