Language of document :

Kanne 29.1.2010 - AC v. neuvosto

(Asia F-9/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AC (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodriguez ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD13 ylennetyistä virkamiehistä laadittuun luetteloon ja vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutunut henkinen kärsimys.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen se päätös on kumottava, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD13 ylennetyistä virkamiehistä laadittuun luetteloon, sellaisena kuin tämä päätös käy ilmi 27.4.2009 päivätystä henkilöstötiedotteesta nro 94/09

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, on kumottava siltä osin kuin on tarpeellista,

Vastaaja on velvoitettava myöntämään kantajalle 5 000 euron suuruinen summa korvauksena aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________