Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 29. janvārī - AC/Padome

(lieta F-9/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AC (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodriguez un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju amatā paaugstināto uz AD13 pakāpi personu sarakstā 2009. amatā paaugstināšanas gadā, kā arī piespriest atbildētajai atlīdzināt prasītāja ciesto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu neiekļaut prasītāju amatā paaugstināto uz AD13 pakāpi personu sarakstā 2009. amatā paaugstināšanas gadā; kāds šis lēmums izriet no 2009. gada 27. aprīļa paziņojuma personālam Nr. 94/09;

pēc vajadzības atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar ko noraida prasītāja sūdzību;

piespriest atbildētājai piešķirt prasītājam piecu tūkstošu euro summu ciestā morālā kaitējuma atlīdzināšanai;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________