Language of document :

Beroep ingesteld op 29 januari 2010 - AC / Raad

(Zaak F-9/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AC (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodriguez en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD 13 zijn bevorderd alsmede veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de immateriële schade die de verzoekende partij heeft geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) om de verzoekende partij niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD 13 zijn bevorderd, zoals dit besluit volgt uit mededeling aan het personeel nr. 94/09 van 27 april 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende afwijzing van verzoekers klacht;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van het bedrag van 5 000 EUR aan de verzoekende partij ter vergoeding van haar immateriële schade;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten.

____________