Language of document :

Acțiune introdusă la 29 ianuarie 2010 - AC/Consiliul

(Cauza F-9/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AC (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodriguez și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl include pe reclamant în lista funcţionarilor promovaţi la gradul AD13 în cadrul exerciţiului de promovare 2009, precum şi obligarea pârâtului la repararea prejudiciului moral suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri de a nu îl include pe reclamant în lista funcţionarilor promovaţi la gradul AD13 în cadrul exerciţiului de promovare 2009, astfel cum reiese această decizie din Comunicarea către personal nr. 94/09 din 27 aprilie 2009;

anularea în măsura în care este necesar a deciziei AIPN prin care se respinge reclamaţia reclamantului;

obligarea pârâtei la acordarea către reclamant a sumei de cinci mii de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________